Pembentangan Laporan Geran TARGS PTSS

WhatsApp-Image-2020-06-29-at-9.58.43-PM.jpeg.jpg
29 Jun 2020 : Telah diadakan pembentangan Geran TARGS yang telah dianugerahkan kepada PTSS melalui 3 orang Ketua Penyelidik iaitu Dr. Syahrul Hi-Fi Syam bin Ahmad Jamil, Encik Mohd Zahri bin Jaafar dan Encik Mohd Amirul bin Johari. Pembentangan diadakan bagi mengetahui perkembangan pembangunan projek dan perbelanjaan wang geran yang diberikan.
Tags: None

About the Author

Rashdan RashidThis news item is from Unit Penyelidikan Inovasi dan Komersialan PTSS
https://www.upikptss.edu.my/news.php?extend.40