Perbincangan Geran bersama FAMA

WhatsApp-Image-2020-06-29-at-11.22.52-AM.jpeg.jpg
29 Jun 2020: Satu sesi perbincangan permohonan geran pembungkusan dan penjenamaan bagi tujuan pengkomersilan produk inovasi pelajar JPH telah diadakan di antara PTSS bersama dengan pihak FAMA Negeri Perlis bertempat di pejabat FAMA Negeri Perlis. Ianya merupakan suatu model pengkomersialan yang cuba digunapakai oleh Unit Keusahawanan bersama dengan Unit Penyelidikan, Inovasi dan Komersialan PTSS.

About the Author

Rashdan RashidThis news item is from Unit Penyelidikan Inovasi dan Komersialan PTSS
https://www.upikptss.edu.my/news.php?extend.38